دو بیتیگفتند که عاشقی و آرام نه ای

در باغ خیال خم ابروی که ای ؟

گفتند بگو به قصد قربت گفتم :

سید علی الحسینی الخامنه ای
مردم همیشه نور خدا منجلی شود

در سینه ای که مملو مهر ولی شود

من افتخار می کنم آری خدا کند

جانم فدای حضرت سید علی شود

 

 


سخت است که از باغ و صنوبر گویم

از گلشن و قمری و کبوتر گویم

بگذار کنون که گمرهان لب بستند

فریاد کشم ز حب رهبر گویم
حقا که تو از سلاله ی فاطمه ای

با خنده ی خود به درد ما خاتمه ای

زیباتر ازین نام ندیدم به جهان

سید علی حسینی خامنه ای
آخرین ارسال ها